innguyenphat247@gmail.com

Thông tin sản phẩm

» QUY CÁCH in bao thư phổ thông

– Bao thư nhỏ A6 – 12x22cm: đựng tờ A4 gấp 3

– Bao thư trung A5 – 17x23cm: đựng tờ A4 gấp 2

– Bao thư lớn A4 – 25x35cm: đựng nguyên tờ A4

– Chất liệu: giấy Fort 100gsm – F120gsm hoặc chất liệu khác

– Phương pháp in: in 4 màu trên máy công nghiệp Offset hiện đại

– Thành phẩm: bế dán, dán keo nắp…

Số lượng
Số lượng

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Địa chỉ
 Kích thước
 Giấy in
 Số lượng
 Số màu in
 Cán màng
 Đã/có thiết kế  
 Nội dung
Chia sẻ: