innguyenphat247@gmail.com

Thông tin sản phẩm

  • Kỹ thuật in: In offset 1 đến 4 màu
  • Chất liệu giấy: giấy Fort 100 – 120gsm
  • Kỹ thuật gia công: cấn, bế dán thành phẩm
  • Kích thước, hình dạng: A4 (21×29.7cm)
Số lượng
Số lượng

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Địa chỉ
 Kích thước
 Giấy in
 Số lượng
 Số màu in
 Cán màng
 Đã/có thiết kế  
 Nội dung
Chia sẻ: