innguyenphat247@gmail.com

Thông tin sản phẩm

Quy cách thiết kế letter – in giấy tiêu đề

– Kích thước A4(21×29,7cm)

– Chất liệu giấy Fort

– Định lượng giấy từ 80gsm -120gsm. 

– In kỹ thuật số/ in offset 4 Màu

– In một mặt giấy, cắt thành phẩm(A4, A3)

Số lượng
Số lượng

GIẤY TIÊU ĐỀ– LETTERHEAD

Letterhead hay còn được gọi thuần việt hơn là giấy tiêu đề. Giấy tiêu đề thường được in trên giấy A4 để thể hiện các thông tin của thương hiệu như: tên công ty, logo, địa chỉ, số điện thoại…

Những mẫu giấy tiêu đề có vai trò khá tích cực trong việc nhận diện thương hiệu. Trong những buổi hop, những buổi gặp khách hàng, làm việc với đối tác tác,… những mẫu giấy tiêu đề sẽ giúp bạn chuyên nghiệp hơn nhiều.

IN GIẤY TIÊU ĐỀ

Giấy tiêu thường dùng khi gặp đối tác, khách hàng, trong các cuộc hop, hội thảo, các buổi phỏng vấn nhân viên mới… Cho nên trên giấy tiêu đề phải có được các thông tin tối cần thiết sau:

  • Logo doanh nghiệp
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Thông tin liên hệ doanh nghiệp: email, số điện thoại, fax…

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Địa chỉ
 Kích thước
 Giấy in
 Số lượng
 Số màu in
 Cán màng
 Đã/có thiết kế  
 Nội dung
Chia sẻ: