innguyenphat247@gmail.com

Thông tin sản phẩm

Đa phần được in từ giấy

Cán màng bóng hoặc mờ và đóng lại thành quyển menu.

Có thể là menu bìa da, menu bìa gỗ.

Bìa sẽ được in lên, ép kim với bìa da.

Tuy nhiên, bìa gỗ chúng ta chỉ có loại có sẵn.

Số lượng
Số lượng

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Địa chỉ
 Kích thước
 Giấy in
 Số lượng
 Số màu in
 Cán màng
 Đã/có thiết kế  
 Nội dung
Chia sẻ: