innguyenphat68@gmail.com

Thông tin sản phẩm

Kích thước:
Chất liệu:
Giấy Couche's 150

Kích Thướt: [20.8 x 29] cm

Chất liệu giấy: Couche’s 150gsm

Cách in: In Offset 4 Màu 2 Mặt

Có thể trang trí thêm trong phần ấn phẩm

Tờ Gấp 10 Cán màng mờ hoặc màng bóng tùy theo yêu cầu 

Tờ Gấp 10 Số lượng càng nhiều thì mức giá càng được giảm mạnh,

Tờ Gấp 10Ép nhủ, dập nổi logo, phun UV định hình Logo.

Tờ Gấp 10Ngoài ra, tờ gấp có thể gấp đôi, gấp 3, gấp 4.

Số lượng
Số lượng

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Địa chỉ
 Kích thước
 Giấy in
 Số lượng
 Số màu in
 Cán màng
 Đã/có thiết kế  
 Nội dung
Chia sẻ: